Počuli ste už o možnosti hypotéky pre mladých? Hypotéka pre mladých je hypotékou, pri ktorej žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava štátny príspevok pre mladých. Je určený na podporu vlastného bývania. Je určený osobám od 18 do 35 rokov. Od roku 2018 nastala oproti minulému roku zmena. Od 1.1.2018 platí na Slovensku pri hypotékach pre mladých systém daňového bonusu, ktorý nahradil pôvodnú bonifikáciu úrokovej sadzby.

Čo to znamená?

Zvýhodnené hypotéky pre mladých na Slovensku fungovali dlhé roky. Doterajší bonus v podobe 3%-tnej úrokovej zľavy (2% od štátu od a 1% od banky) strácal zmysel, pretože bežné úroky na trhu sa prepadli hlboko pod 3% a dodnes sa pohybujú okolo 1%. Preto štát v roku 2017 úrokový bonus zrušil a nahradil ho daňovým bonusom, čo je forma priamej daňovej úľavy. Mladí si tento daňový bonus po prvý krát môžu uplatniť v roku 2019.Ten bude nižší ako staré úľavy. Daňový bonus sa bude vzťahovať len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov. Bude vo výške 50% zo zaplatených úrokov, ale bude mať strop na úrovni 400 eur ročne.

Ďalšie kritéria, ktoré zákon nemení

  • Vek žiadateľa nesmie prekročiť 35 rokov.
  • Príjem nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy pričom pri manželoch je to dvojnásobok.
  • Daňový bonus sa vzťahuje len na výšku úveru 50 000 eur a výhody platia počas prvých 5 rokov splácania. Pre tento účel 5 rokov znamená 60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Ak úver na bývanie začnete splácať počas roka, máte nárok na pomernú časť daňového bonusu za zaplatené úroky. Na časť daňového bonusu máte nárok aj v roku, v ktorom uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na úroky z hypotéky.

Aké doklady sú k vybaveniu potrebné?

  • Doklad totožnosti
  • Doklady k preukázaniu príjmu
  • Doklady k účelu úveru pri hypotéke pre mladých
  • Doklady k zabezpečeniu hypotéky pre mladých