Chcete predať svoju nehnuteľnosť, ale stále sa vám nedarí? Prehnaná cena je najčastejším dôvodom, prečo sa nedarí predať ani pri tej najlepšej prezentácii nehnuteľnosti. Následné znižovanie ceny nie je dobrým signálom pre kupujúceho. Ideálne je stanoviť adekvátnu cenu hneď pri uvedení nehnuteľnosti na trh.

Z čoho vychádza cena?

Cena nehnuteľnosti vychádza zo vzťahu medzi aktuálnou ponukou a dopytom na trhu s individuálnym zreteľom na jednotlivé nehnuteľnosti na predaj, ktorá je pre nás častokrát najväčším majetkom, ktorý vlastníme. Je jasné, že ho chceme predať najlepšie. Hoci ani kupujúci na tom nie je o nič lepšie. Investuje skoro všetok svoj majetok aby si ju mohol dovoliť kúpiť. Tak to je vo väčšine prípadov, samozrejme až na pár výnimiek.
Vždy platí, že ak je cena privysoká – nepredáte a ak je naopak prinízka – prerobíte.

Cenu ovplyvňujú faktory

Správne určenie ceny závisí od viacerých faktorov. Za najdôležitejší parameter je najčastejšie považovaná lokalita, pretože tá sa nezmení. Cenu nehnuteľnosti pozitívne ovplyvňujú tzv. všeobecné faktory: jej technický stav a dispozičné riešenie, inžinierske siete, stavebné materiály, životné prostredie, občianska vybavenosť v blízkom okolí, dopravné spojenie, bezpečnosť lokality, sociálna úroveň obyvateľstva.

Na druhej strane existujú aj negatívne faktory, ktoré cenu znižujú. Tu môžeme zaradiť polohu bytu na prízemí alebo na najvyššom poschodí, chýbajúci balkón či pivnicu, orientáciu na rušnú komunikáciu, stav bytového domu a spoločných priestorov, majetkovo nedoriešenú prístupovú komunikáciu. Medzi ostatné faktory patria právne chyby, narušená konštrukcia, pozemok a dostupnosť, riziko záplav, nevyhovujúce inžinierske siete či susedia. Cenu teda ovplyvňujú parametre nehnuteľnosti. Ak chcete predať čo najrýchlejšie, musí tomu zodpovedať aj ponuková cena, ktorá by mala byť nižšia, ako je bežný priemer – približne o 3 až 5 % pod reálnou trhovou cenou.

Porovnanie cien

Pri jej stanovení sa najčastejšie používa metóda porovnania cien nehnuteľností v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter, technický stav a umiestnenie porovnateľné. Preto je nevyhnutné urobiť prieskum trhu. Je lepšie využiť služby realitného špecialistu, ktorý by pritom mal do predajnej ceny nehnuteľnosti zakomponovať všetky jej pozitíva, ale aj negatíva.