Čím ďalej, tým častejšie nachádzajú svoje uplatnenie dynamické trvalkové záhony nielen vo verejnom priestore, ale i v súkromných záhradách. Najčastejšie sa spájajú s konceptom tzv. prírodných záhrad. U záhradkárov sú obľúbené.

V čom spočíva samotná podstata prírodných záhrad?

Trvalky zoskupené v prírodnej záhrade  sa vyznačujú prirodzeným vzhľadom rastlinného spoločenstva. Architekt vychádza z vedomého rešpektu k prírode a snahy znížiť negatívny vplyv človeka na životné prostredie. Takáto forma sa snaží priblížiť prirodzenému vzhľadu záhrad, jej vzorom je samotná príroda. Založenie a trvácnosť výsadieb spočíva vo využívaní prírodných princípov a procesov. Záhrada je vnímaná ako spoločný priestor pre všetky živé organizmy. Kvety trvaliek poskytujú nektár a peľ pre včely, motýle a čmeliaky. Cieľom je taktiež poskytnúť útočisko pre voľne žijúce živočíchy. Záhrada tak nie je prispôsobená len potrebám človeka – ten sa v prírodnej záhrade stáva iba pozorovateľom. Nevyhnutným prvkom prírodnej záhrady a trvalkových záhonov sú aj vodné prvky – mokrade a plytké jazierka, v ktorých sa zadržiava dažďová voda a slúžia ako vtáčie napájadlá a prirodzené zvlhčovače ovzdušia počas rozpálených letných dní.

Celoročný charakter

To je najväčším pozitívom trvalkovej výsadby. Jednotlivé druhy by sa mali navzájom vhodne dopĺňať aj s  ohľadom na obdobie zakvitnutia. Podmienky stanovišťa sú dôležitým faktorom, z ktorého výber druhov v prírodnej záhrade vychádza. Správna voľba zabezpečí rozmanitosť výsadby po celý rok. Z dlhodobého hľadiska sa v trvalkových záhonoch uplatňuje prvok náhody, ktorý v budúcnosti zabezpečí spomínanú dynamickosť a premenlivosť záhona.

Vhodné druhy trvaliek

Pri výbere rastlín sa zamerajte na nenáročné druhy, ktorým neprekáža slnko ani nedostatok vody. Svoje miesto si tu nájdu okrem tradičných trvaliek aj bylinky. Dobrú prácu odvedú levandule, zavinutka podvojná, oregano, agastache feniklová, echinacea purpurová  alebo aj saturejka. K trvalkám plného leta, ktorými určite nepohrdnete, patrí helénium, krásna rudbekia, trochu netradičná glejovka hľuznatá a kráska praslenová . Z okrasných tráv vyskúšajte perovec psiarkovitý, metlicu trsnatú, kavyľ chvostíkový či mohutnejšiu ozdobnicu čínsku.