Rozmýšľate aj vy nad prerábkou podkrovia vášho domu? Pri napĺňaní túžby po atraktívnom bývaní v podkroví, sa môžete vydať dvomi cestami: zveriť projekt i realizáciu architektovi, alebo sa do plánovania, rekonštrukcie a zariaďovania pustiť sami. Ak ste si vybrali druhú možnosť, mali by ste vedieť, že sklon bežnej sedlovej strechy je 45 stupňov, čo je vyhovujúce. Menší sklon možno zlepšiť zvýšením atikového muriva, sklon pod 35 stupňov je už nevhodný. A samozrejme ďalšie veci…

Potreba statika

Skôr ako sa pustíte do budovania podkrovia, nepodceňte úlohu statika. Mal by posúdiť, či múry a stropy prízemia vôbec unesú podkrovie. Tiež by mal prehliadnuť celý povalový priestor, či je strecha v poriadku, nezateká a či sú v dobrom stave všetky drevené časti krovu. Dajte si skontrolovať, či krov nenapadol drevokazný hmyz, či hniloba. Pri prieskume treba skontrolovať nielen viditeľné časti krovu, ale aj rizikové miesta – miesta uloženia drevených prvkov na murive a miesta s vyšším obsahom vlhkosti.

Žiadosti na úrade

Keď viete, aké práce si podkrovie vyžiada, zistite si, či bude stačiť ohlásenie na stavebnom úrade, alebo bude treba stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie. Poplatok pri žiadosti o stavebné povolenie na úpravy dokončených stavieb je pri rodinných domoch 35 eur, nadstavby a prístavby sú za 50 eur. Ak meníte veľkosť domu, bude potrebné územné rozhodnutie.

Kúrenie

Kúrenie v podkroví možno napojiť na existujúcu vykurovaciu sústavu v dome, ale veľakrát je vhodnejšie inštalovať iba lokálne vykurovacie telesá alebo postaviť nové etážové kúrenie s vlastným zdrojom tepla.

Kvalitné zateplenie

Strecha nad hlavou bude potrebovať tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu. Pri vkladaní izolácie medzi krokvy treba rátať s tým, že trámy sa stanú tepelnými mostmi, ktoré netreba podceňovať. Tvoria asi 15 % stropu podkrovia a ich tepelná vodivosť je takmer štyrikrát väčšia ako izolačného materiálu. Prenikaniu vlhkosti do vrstiev strechy bráni z exteriéru poistná hydroizolácia pod krytinou, ktorá prepúšťa paru, z interiéru zasa parozábrana. Okrem izolačných fólií je v skladbe strechy aj vetracia medzera, ktorá je s vonkajším prostredím spojená špeciálnymi vetracími prvkami pri hrebeni a otvoreným spodným okrajom strechy.

podkorvie1

Presvetlenie

Najjednoduchšie je umiestniť obytné miestnosti pri štítovej stene, kde sa pomerne dobre inštalujú okná. Okno v štítovej stene však nestačí na osvetlenie podkrovia a budete musieť naplánovať strešné okná. Len tak možno dosiahnuť to, aby presklená plocha mala asi 10 až 15 % podlahovej veľkosti miestnosti, ako to požaduje norma. Je výhodné, ak je šírka strešného okna rovnaká ako vzdialenosť medzi krokvami, pri širšom okne treba pomerne komplikovane posunúť krokvy. Strešné okná musia byť kvalitné, ale aj správne a dobre osadené v strešnej rovine, tepelne izolované a chránené zvonka oplechovaním. Podľa spôsobu otvárania si môžete vybrať výkyvné, výklopné alebo výklopno- výkyvné.

Konštrukcia podlahy 

Pri konštrukcii podlahy v podkroví vám môžu prekážať trámy nad podlahou. Najjednoduchšie je, ak môžete podlahu položiť na ne. Iná možnosť je, že sa s nimi zmierite a budete ich prekračovať, prípadne ich šikovne využijete. Lepší variant je, ak podlahu vytvoríte v dvoch úrovniach – komunikácia môže viesť nad trámami a obytný priestor o pár schodíkov nižšie, na pôvodnej podlahe povaly. Tretia možnosť je prerušiť trámy v komunikačnej časti, ale musia byť zviazané, aby sa zachovala stabilita krovu. Novú podlahu si môžete vybudovať systémom suchej montáže. Tá sa odporúča najviac.

Nezabudnite na schodisko

Schodisko musí byť široké najmenej 80 cm. Norma tiež určuje, že stupne schodov a stúpanie majú byť vo vzájomnom pomere približne 63 cm. Preto ak má miestnosť výšku 250 cm, rátame so 16 stupňami. Tieto požiadavky však platia iba pre schodiská, ktoré slúžia ako prístup k trvalo obývaným priestorom. Ak sú v podkroví aj menej využívané miestnosti, napríklad spálne, stačí jednoduchšie schodisko alebo skladacie schody.