Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého účelom je financovanie bytových potrieb na území našej krajiny. Môže ho vykonávať len banka, ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie na základe bankového povolenia. Banky s takýmto povolením sú označované ako stavebné sporiteľne. Každý rok prechádza stavebné sporenie zmenami, inak to nie je ani v tomto roku.

Nárok na štátnu prémiu

Prvou zmenou, ktorá sa dotkne každého klienta a štátu by mala priniesť najväčšiu úsporu, je ohraničenie skupiny s nárokom na stavebnú štátnu prémiu. Podľa navrhovanej novely by ju mali dostať len osoby vo veku od 18 rokov a ich priemerný mesačný príjem by nemal presiahnuť 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy. Cieľom je vraj zabrániť zneužívaniu výhod podpory ľuďmi s vyššími príjmami.

Dokladovanie účelu

Klienti, ktorí si platia stavebné sporenie, aby ho po 6 rokoch vybrali aj s prémiou budú musieť účel dokladovať. Podľa návrhu, by mal štátnu prémiu dostať len ten, ktorý dokáže vydokladovať použitie nasporených prostriedkov vrátane prémie na stavebné účely. Má to platiť aj v prípade zdedenia úspor zo stavebného sporenia. Ďalej by sa mal predĺžiť minimálny čas sporenia potrebný na priznanie prémie z dvoch na tri roky. Navrhovaná zmena sa má týkať iba nových zmlúv.

Alikvotná prémia

Doteraz bolo možné získať plnú štátnu prémiu aj v prípade, že zmluva k stavebnému sporeniu bola uzatvorená až v decembri. Ministerstvo však vníma štátnu prémiu ako úrokovú prémiu, a preto by sa mala počítať alikvotne podľa počtu mesiacov sporenia.

Klient s medziúverom

Najväčším problém je podľa ministerstva neúmerný nárast nových medziúverov, ktoré prevyšujú objem nových stavebných úverov. Preto navrhuje aby, prémiu stratil klient čerpajúci alebo splácajúci medziúver. Táto zmena by mala platiť pre nové zmluvy o medziúvere poskytnuté od roku 2019. Strata nároku na prémiu v prípade čerpania medziúveru by sa nemala dotknúť klientov so starými zmluvami a spoločenstiev vlastníkov bytov.

Prémia určovaná v rámci rozpočtu

Zmena nastane tiež v rozhodovaní o štátnej prémii do zákona o štátnom rozpočte. Okrem určenia jej percentuálnej výšky by chcel rezort do zákona zahrnúť aj stanovenie jej maximálnej výšky. Ministerstvo však nateraz chce zmeniť len spôsob jej určovania. Táto nová metóda výpočtu by sa mala dotknúť prémií vyplácaných už v roku 2020.