Začali ste stavať? Kúpili ste nový byt? Alebo ste si vzali pôžičku na podnikanie? Narušila vaše plány pandémia spôsobená koronavírusom? Práve tento aktuálny problém si v našej spoločnosti vyžiadal mnohé nevyhnutné zmeny. Výnimkou nie sú ani úvery, hypotéky a pôžičky v bankách.

Niektorí z nás si svoju prácu mohli zobrať do bezpečia nášho domova, no je oveľa viac takých, ktorí to šťastie nemajú. Mnoho ľudí bolo preto nútených vziať si platené voľno, odísť na nútenú dovolenku. S týmto záležitosťami je nevyhnutne spojené zníženie alebo absencia príjmu v domácnosti.

Ak máte čo-to našetrené, žiaden problém! Musíme si však uvedomiť, že nie všetci majú príjem, z ktorého dokážu ušetriť. Tí, čo nedokážu ušetriť, sú na pol ceste za oneskorením splácania pôžičiek, úverov a hypoték. Banky preto postupne prichádzajú s rýchlym a efektívnym riešením. Ponúkajú totiž odklad splátok za úvery!  

Ako oň viete požiadať? Aké doklady potrebujete? Budete zaregistrovaní v zozname dlžníkov? Zhorší vám odklad podmienky pre pôžičky v budúcnosti?

hypo2

Odklad splátok

Vedeli ste však, že požiadať banku o odklad splátok bolo možné aj doteraz? Nárok na takúto úľavu mali zákazníci bánk vtedy, ak boli schopní banku presvedčiť, že ich finančné problémy sú iba dočasné. Viaceré banky aktuálne ponúkajú odklad splátok úverov o 1 až 6 mesiacov!

Čo ak požiadate o doklad a vaša situácia sa o nejaký ten čas zlepší? Brali ste túto ponuku úplne zbytočne? Vôbec nie! Vašu hypotéku alebo pôžičku môžete začať opätovne splácať pokojne aj skôr, a to v rámci tzv. mimoriadnych splátok. Ak nám to daná situácia umožňuje, prečo by sme sa takýchto záväzkov nezbavili aj skôr, však?

Ako o odklad požiadať?

Dnes sa v takej situácii ešte nenachádzate, no o jeden či dva mesiace už nebudete schopní splácať vašu hypotéka alebo pôžičku. Čo v takom prípade? Byť v obraze nie je nikdy na škodu!

Prvým krokom by teda mala byť návšteva vašej banky. Informujte sa o vašich možnostiach a zistite si najefektívnejšie a najvýhodnejšie riešenie práve pre vás. V opačnom prípade by totiž mohla by totiž nastať situácia, že by ste v čase požiadania o odklad už boli v omeškaní so splácaním úveru. Vtedy je už na zvážení banky, či vám odklad splátok povolí alebo nie.

dom

Dokladovanie

Teraz prichádza na rad vaša banka, ktorá vám môže navrhnúť úpravu splátok. Musíte však adekvátne preukázať dôvod zníženia vášho príjmu. Boli ste na OČR alebo PN? Dokladujte banke príslušné doklady.

Ako je to s úrokmi?

Banka má ďalej dve možnosti – buď vám ponúkne odklad celej splátky úveru, alebo odklad splátky istiny. Teraz sa asi pýtate, čo je tá istina? V skratke ide o požičanú sumu peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a znižuje sa splácaním. Celú situáciu s odkladom pôžičiek je potrebné dobre zvážiť. Prečo? Jednoducho preto, lebo počas obdobia odkladu sa vám aj naďalej kumuluje úrok. No a ten budete musieť zaplatiť spolu s odloženými splátkami.

Dodatok k zmluve

Banka ďalej pripraví dodatok k zmluve o úvere. Ten podpisujú všetci účastníci úverového vzťahu. Váš splátkový kalendár sa zastaví a vy budete splácať dohodnutú, resp. žiadnu sumu. Podľa toho, o čo ste žiadali.

Zápis v úverovom registri

Odkladom splátok si v podstate požiadate o odklad splácania listiny, nie úrokových platieb. Z tohto dôvodu nebudete mať zápis v úverovom registri, nebudete ani dlžníkom zapísaným v registri ďalších 5 rokov a nebudete mať problém získať ďalší úver!