Sťahovanie je bezpochyby náročné pre všetky generácie. Mladší sa s ním vyrovnávajú vo všeobecnosti ľahšie, no pokiaľ ide o seniorov, dostáva sťahovanie celkom nový rozmer.

Sťahovanie je pre seniorov totiž viac ako len zmenou adresy a pobytu. Ide o zložitý proces prispôsobenia sa novej situácii aj vo vzťahu k celoživotným spomienkam. Na nasledujúcich riadkoch sme sa zamerali na výzvy, ktorým čelia seniori počas sťahovania a pridávame aj tipy, ako ľahšie zvládnuť nielen presun vecí, ale aj následnú adaptáciu.

Sťahovanie seniorov býva často emotívne

Nevyhnutnosť sťahovania v senioroch často vyvoláva nostalgické spomienky, pričom vo všeobecnosti platí, že starší ľudia, či už v súkromí alebo ako zamestnanci keď prebieha sťahovanie kancelárií, sa zmenám prispôsobujú horšie. Spočiatku preto nie je nič nezvyčajné, ak senior sťahovanie odmieta, hoci z objektívneho hľadiska ide pre neho o tú najlepšiu možnosť. Emócie v tomto prípade zohrávajú zásadnú rolu a opustiť miesto, ktoré senior desiatky rokov považoval za svoj domov nebýva jednoduché. Zo strany blízkych je preto nevyhnutné zachovať si citlivý a trpezlivý prístup. Prvým krokom je vôbec presvedčiť, že sťahovanie je pre seniora tým najlepším riešením.

tc58uncp1xbts64-1-1024x682

Triedenie spomienok

Ak ide o bežné sťahovanie bytov, vždy je vhodné zamyslieť sa, čo si so sebou vezmete a čoho sa naopak definitívne zbavíte. Pri sťahovaní seniorov to platí obzvlášť, pretože často sa sťahujú z väčšieho do menšieho a zároveň zvyknú mať za svoj život veľa nahromadených vecí. Jedným z najnáročnejších aspektov sťahovania seniorov je rozhodnúť sa, čo si vziať a čo už naopak nie. Tento proces môže byť zdĺhavý, preto si treba vyhradiť dostatok času. So systematickým prístupom ponúknite pri triedení pomocnú ruku, aby si senior ľahšie usporiadal svoje veci, vyčlenil to najdôležitejšie a zbavil sa všetkého, čo by len zbytočne zaberalo miesto.

Oslovte profesionálov

Sťahovanie pre seniorov by malo byť podrobne naplánované, aby príliš nenarušilo každodennú rutinu a zároveň vyžadovalo čo najmenej fyzickej námahy a presunov. Bokom odporúčame vyčleniť všetky veci, ktoré senior potrebuje mať po celý deň po ruke, ako sú rôzne zdravotnícke pomôcky, ošatenie či lieky. Ak nedokážete po fyzickej stránke sťahovanie zabezpečiť, oplatí sa obrátiť na profesionálov. Sťahovanie, s ktorým by ste sa inak trápili možno aj niekoľko dní, zvládne profesionálna sťahovacia služba omnoho rýchlejšie a okrem samotného sťahovania sa postará aj o vypratávanie a likvidáciu nepotrebných vecí.

Niektoré sťahovacie služby ponúkajú pre dôchodcov a držiteľov preukazov ŤZP zľavy pri splnení určitých podmienok. Skúste sa preto informovať, akú zľavu by ste z profesionálnych sťahovacích služieb mohli dostať.

Nový priestor rešpektujúci staré zvyklosti

Keď všetko po sťahovaní vybalíte, je načase jednotlivé veci porozmiestňovať. Adaptáciu na nový priestor uľahčí, ak senior nájde svoje veci rozmiestnené tak, ako bol zvyknutý. Samozrejme, ak to priestorové podmienky umožňujú. Podľa možností by mal byť aj nábytok v podobnom usporiadaní ako predtým. Myslite na to, že domov nie je len miesto, ale predovšetkým pocit.

qgfddg8h08fectc-1-1024x683

Pomôžte pri budovaní nových návykov

Okrem samotného sťahovania a „zabývania sa“ je dôležitá aj pomoc pri adaptačnom procese, ktorý dokáže výrazne uľahčiť najmä najbližšia rodina. V tomto období navštevujte seniora častejšie, zaujímajte sa o jeho potreby a naplánujte si vychádzky na dôležité miesta v novom prostredí – prejdite sa na najbližšiu poštu, do lekárne, do obchodov a oboznámte seniora s konkrétnymi možnosťami využitia verejnej dopravy. Informujte sa o tom, či v okolí existujú komunitné centrá pre seniorov a kde v prípade potreby nájsť pomoc.

Nezabudnite tiež poskytnúť pomocnú ruku pri riešení rôznych administratívnych záležitostí, ako je prehlásenie trvalého pobytu a s tým súvisiaca výmena dokladov a nahlásenie týchto zmien príslušným inštitúciám, ako sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.