Vyskytol sa vám problém s oknami a máte obavy, že ich budete musieť vymeniť? Predstava výmeny okien a nákladov na ňu môže byť pre mnohých skľučujúca. Existujú však alternatívne riešenia, ktoré vám môžu ušetriť peniaze a zároveň obnoviť funkčnosť a vzhľad vašich okien!

 V tomto článku sa pozrieme na efektívne riešenia, ktoré ponúka servis okien. Od opráv a modernizácie až po nastavenie okien a reštaurovanie, preskúmame možnosti, ktoré servis okien zahŕňa a ktoré vám pomôžu, ak chcete optimalizovať svoje okná bez toho, aby ste museli podstúpiť drahú výmenu.

Kontrola okien a zhodnotenie ich stavu

Pred zvažovaním nákladnej výmeny okien vám renomovaný servis okien dokáže vykonať dôkladnú kontrolu a posúdenie stavu vašich okien. To je kľúčové na identifikáciu konkrétnych problémov, čo umožní určiť najvhodnejšie riešenie. Počiatočná kontrola okien zvyčajne zahŕňa tieto činnosti:

 • Identifikácia poškodených komponentov – posúdi sa stav rozličných častí okien, ako sú rámy, krídla, kovanie a tesnenia. Identifikujú sa všetky oblasti poškodenia, opotrebovania či rozpad a vyhodnotí sa rozsah problému.
 • Zhodnotenie energetickej účinnosti – okná sú častou príčinou úniku tepla a tým pádom aj zvýšených energetických nákladov. Servis okien pri kontrole posúdi, do akej miery sú vaše okna energeticky úsporné – skontrolujú sa úniky vzduchu, zlá izolácia alebo neadekvátne tesnenie. Toto hodnotenie pomáha určiť, či oprava okien môže zlepšiť ich energetickú výkonnosť.
 • Kontrola štrukturálnej integrityservis okien pri kontrole tiež preskúma celkovú integritu okien, vrátane schopnosti odolávať poveternostným vplyvom.

PR-Prowiss-2_5

Oprava okien a výmena komponentov

V mnohých prípadoch na vyriešenie problémov s oknami stačí oprava okien, výmena komponentov či správne nastavenie okien. Servis okien sa dá nazvať ako komplexný balík, ktorý poskytuje viacero okenných služieb:

 • Opravy hardvéru – na oknách sa často vyskytujú problémy s pántami, kľučkami či zámkami. Servis okien môže tieto komponenty opraviť alebo vymeniť, čím sa obnoví správna funkčnosť okien.
 • Výmena tesnenia – nedostatočné tesnenie okien môže stáť za únikom vzduchu a tiež vysokými účtami za energie. Neefektívna izolácia sa dá vyriešiť výmenou tesnenia či tesniacej lišty, čo výrazne zlepší energetickú účinnosť okien bez nutnosti ich výmeny.
 • Výmena skla – ak je sklo poškodené či rozbité, servis okien môže sklo vymeniť, pričom zachová celistvosť rámu okna a ušetrí vám náklady na celú výmenu.
 • Opravy rámov – rámy okien sa časom môžu poškodiť alebo začať hniť (najmä ak ide o drevené okná). Oprava okien, renovácia a obnova ich rámov tiež zabezpečí uchovanie konštrukčnej integrity okien.
 • Reštaurovanie a renovácia – renovácia okien môže oknám zabezpečiť nový život a obnoviť ich pôvodné vlastnosti a vzhľad. Vyhnete sa tak výmene okien a zároveň zachováte ich pôvodný vzhľad (napríklad ak ide o okná s historickým či architektonickým významom).

Vylepšenie energetickej účinnosti

Chceli by ste zvýšiť energetickú úspornosť vašej domácnosti? Namiesto nákladnej výmeny okien môžete zvážiť modernizáciu svojich existujúcich okien, aby ste zlepšili ich energetickú účinnosť a výkon. Aj v tomto prípade vám môže pomôcť servis okien:

 • Nastavenie okien – správne nastavenie okien a ich prítlaku dokáže ušetriť nemalé finančné náklady. Materiály sa totiž správajú odlišne v rôznych teplotných podmienkach. Servis okien vám okná efektívne nastaví vzhľadom na dané ročné obdobie.
 • Inštalácia okennej fólie – okenná fólia môže zlepšiť izoláciu, zvýšiť energetickú účinnosť a tiež znížiť UV žiarenie.
 • Dodatočné vybavenie izolačnými sklenenými jednotkami (IGU) – ide o inštaláciu dvojitého alebo trojitého skla.
 • Úprava okienservis okien môže poskytnúť odporúčania a nainštalovať rôzne doplnky okien, ako sú vonkajšie či vnútorné žalúzie či rolety, ktoré môžu zlepšiť izoláciu ale aj ochránia okná pred vplyvmi počasia.

Údržba a pravidelná starostlivosť

Pravidelná údržba okien je nevyhnutná na predĺženie ich životnosti. Pomôže tiež vyhnúť sa nákladným opravám alebo výmene. Servis okien vám pomôže aj s pravidelnou starostlivosťou o okná, ktorá by mala zahŕňať:

 • Čistenie a mazanie – pravidelné čistenie okien a premazávanie pohyblivých častí zabráni problémom spôsobenými nečistotami či trením.
 • Kontrola tesnenia – kontrola a opätovné utesnenie okenných rámov, spojov a tesnení môže zabrániť úniku vzduchu a vniknutiu vody.
 • Povrchová úprava rámov – pokiaľ ide o drevené okná, mali by sa pravidelne povrchovo upravovať a aplikovať ochranné nátery, aby sa zabezpečila ich odolnosť voči vplyvom počasia.
 • Ochranný náter na tesnenie – obnovuje pružnosť, pevnosť a tesnosť silikónových tesnení.

Záver

Výmena okien nemusí byť jediným riešením pre poškodené alebo neefektívne okná. Servis okien zahŕňa nákladovo dostupné riešenia a poskytuje alternatívy, ktoré šetria peniaze aj zdroje. Od opráv a výmeny komponentov až po modernizáciu a pravidelnú údržbu, servis okien môže pomôcť zvýšiť výkon, funkčnosť, energetickú účinnosť a v konečnom dôsledku aj životnosť vašich okien. A to bez toho, aby ste museli investovať do nákladnej výmeny. Skúste osloviť renomovaný servis okien vo vašom okolí a zvážte tieto riešenia, ktoré predĺžia životnosť vašich okien a zároveň vám poskytnú možnosť užívať si výhody pohodlného a efektívneho domova.