Dva roky po získaní stavebného povolenia sa konečne začína výstavba novej lodenice v bratislavskej Karlovej Vsi. Nová lodenica má byť podľa zmluvy postavená do 16 mesiacov. Pôvodne mala mestská časť plán začať s výstavbou lodenice v roku 2018, otvorená mala byť už v tomto roku. Plány sa však posúvajú.

História zátoky

História v zátoke v Karlovej Vsi siaha do roku 1932, keď bol založený Klub bratislavských kajakárov a o tri roky neskôr vodácky klub Tatran. Lodenice vychovali množstvo špičkových športovcov a od roku 2007 sú zapísané ako Národná kultúrna pamiatka. Obnovený areál vodných športov vyrastie na pozemku s rozlohou vyše 2 600 štvorcových metrov v bezprostrednej blízkosti starej lodenice, ktorá zostane zachovaná. Trojpodlažná budova bude mať čistú úžitkovú plochu 539 štvorcových metrov.

Požičovňa či hangár

Súčasťou lodenice v zátoke budú spoločenské, hygienické a skladovacie priestory. Suterén bude slúžiť ako hangár pre uskladnenie lodí. Na dvoch nadzemných podlažiach vodáci, ale aj návštevníci z radov verejnosti nájdu napríklad predajňu či požičovňu vodáckych potrieb. Spoločenská miestnosť bude slúžiť na organizovanie rôznych podujatí. Lodenicu v Karloveskej zátoke postaví spoločnosť Ligneus z Krásna nad Kysucou. Vo verejnom obstarávaní ponúkla spomedzi troch uchádzačov najnižšiu cenu 629 280 eur vrátane DPH. Na výstavbu má mestská časť dostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov v lokalite developerovi J&T Real Estate ešte v roku 2007.

Mestská časť predala pozemky v zátoke spoločnosti Karloveské rameno patriacej pod skupinu J&T v roku 2007 za vyše 837-tisíc eur s verejným prísľubom, že celý výťažok z predaja bude použitý na novú lodenicu. Karlova Ves dostala z predaja podiel vyše 502-tisíc eur a následne ďalších takmer 35-tisíc ako úroky z omeškania. Mesto zinkasovalo vyše 392-tisíc eur. Z toho 60 percent malo poskytnúť mestskej časti.